wierzba i wiklina
witaj arrow altany i pawilony
Wierzbowa altana

ImageOgrodowa altana z wierzby jest naturalną budowlą powstałą w wyniku zasadzenia długich, żywych pędów wierzbowych oraz połączenia ich w łuki i sklepienia. Konstrukcję nośną tworzą filary z których każdy liczy od kilku do kilkunastu pędów. Pędy wierzb wkopane są na głębokość 0,5 do 0,9m co gwarantuje stabilność konstrukcji i pobór wody z gruntu. Prezentowana budowla została zasadzona w połowie kwietnia i następnie podlewana podwieczór każdego upalnego dnia. Zdjęcia wykonane 2 miesiące po posadzeniu.

Odrastające od filarów świerze gałązki wierzbowe z biegiem czasu coraz dłuższe, mogą zostać ze sobą splecione tworząc przegrody boczne oraz wypełnienie górnych części sklepienia.

ImageTego typu żywa budowla jest alternatywą dla drewnianych konstrukcji wymagających odpowiedniego zakotwienia w gruncie czasem fundamentu a także obróbki drewna tworzącego filary i zadaszenie.

Mam w głowie kilka kształtów i możliwych założeń wierzbowej altany a mimo to najlepiej prezentują się te wymyślane na miejscu, projektowane i od razu wykonywane na żywo w każdym ogrodzie z osobna. Dopasowane swoją bryłą i założeniem do otoczenia i Twoich wymagań.